Eko-Tech - taśmy konturowe, taśmy papierowe
Fundusze unijne
ORAFOLYAESUBINDER BANDPROFILCTESAFacebook
Kontakt
ProduktyProdukty
Taśma Konturowa - Regulacje
Taśma Konturowa - RegulacjeTaśma Konturowa - RegulacjeTaśma Konturowa - Regulacje

Taśma Konturowa - Regulacje

Taśma Konturowa - Regulacje dodatkowe informacje

Od 10 Października 2009r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 Maja 2009r.(Dz.U.Nr75 poz.639) wprowadza obowiązek stosowania oznakowania konturowego tzn. taśm konturowych dla nowo rejestrowanych pojazdów w Polsce.

Regulacje prawne - ECE104
Regulacja ECE104 wyznacza wymogi dotyczące oznakowania odblaskowego pojazdów długich i ciężkich i ich naczep, poruszających się po całej Europie, które w efekcie zwiększają bezpieczeństwo na drogach.

 Do pobrania
 Regulamin_Nr_104_EKG_ONZ - pobierz tutaj w PDF


Regulacje prawne - REG48-03
R48-03 jest Europejską normą dotyczącą oświetlenia i oznakowania pojazdów. Najnowsza wersja kładzie jeszcze większy nacisk na bezpieczeństwo drogowe. Odblaskowe oznakowanie konturowe jest obowiązkowe przy homologacji nowych typów pojazdów.
Obowiązkowe

 REGULACJE
 REGULACJE OBOWIĄZKOWE
 

Schemat N2

Klasyfikacja pojazdu: N2>7,5t
Opis klasyfikacji: Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz których długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.

 

Schemat N3

Klasyfikacja pojazdu: N3
Opis klasyfikacji: Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.

 

Schemat 03

Klasyfikacja pojazdu: 03
Opis klasyfikacji: Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton

 

Schemat 04

Klasyfikacja pojazdu: 04
Opis klasyfikacji: Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton

 

REGULACJE OPCJONALNE

 

Schemat N1

Klasyfikacja pojazdu: N1
Opis klasyfikacji: Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony

 

Schemat N2

Klasyfikacja pojazdu: N2<7,5t
Opis klasyfikacji: Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony

 

Schemat 02

Klasyfikacja pojazdu: 02
Opis klasyfikacji: Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony

 

Schemat M2

Klasyfikacja pojazdu: M2
Opis klasyfikacji: Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton

 

Schemat M3

Klasyfikacja pojazdu: M3
Opis klasyfikacji: Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton

 

REGULACJE NIEDOZWOLONE

 

 Schemat M1

Klasyfikacja pojazdu: M1
Opis klasyfikacji: Samochody osobowe

 

 Schemat 01

Klasyfikacja pojazdu: 01
Opis klasyfikacji: Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony

 

 Do pobrania
 Regulamin_Nr_48_EKG_ONZ - pobierz tutaj w PDF

 

 

Zainteresowany?

Kliknij aby otworzyć formularz zamówienia produktu


Pliki do pobrania:

powrót do listy